Askme S-Class (ซองแข็ง)

Askme S-Class (ซองแข็ง)

Askme S-Class : เป็นบุหรี่แดงใบยาคุณภาพ ตัวใบยารสชาติใกล้เคียงกับบุหรี่ LM แดง

20 มวน/ซอง

 

ราคา 250 บาท

รายละเอียดสินค้า

(บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน) 

Askme : เป็นบุหรี่แดงใบยาคุณภาพ ตัวใบยารสชาติใกล้เคียงกับบุหรี่ LM แดง

Facebook
Twitter