Aston Absolute Blue

Aston Absolute Blue

Aston Absolute Blue : รสหวานกลมกล่อม เน้นใบยาคุณภาพ มวนใหญ่ ก้นกรองสั้น

12 มวน/ซอง

 

ราคา 280 บาท

รายละเอียดสินค้า

(บรรจุ 12 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน) 

(TAR : 20 MG. – NICOTINE :1.5 MG.) 

Aston Absolute Blue : รสหวานกลมกล่อม เน้นใบยาคุณภาพ มวนใหญ่ ก้นกรองสั้น

Facebook
Twitter