Canyon Classic

Canyon Classic

Canyon Classic : กลิ่นบุหรี่นุ่มๆ แบบร้อน มวลใหญ่ ไม่มีเม็ดบีบ

20 มวน/ซอง

 

ราคา 320 บาท

รายละเอียดสินค้า

(บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน) 

(TAR : 20 MG. – NICOTINE :1.5 MG.) 

Canyon Classic : กลิ่นบุหรี่นุ่มๆ แบบร้อน มวลใหญ่ ไม่มีเม็ดบีบ

Facebook
Twitter