CAPITAL CLASSIC

CAPITAL CLASSIC

CAPITAL CLASSIC : กลิ่นบุหรี่เข้มๆ แบบร้อน มวนใหญ่ ไม่มีเม็ดบีบ สัญชาติเยอรมัน เข้มสะใจ

20 มวน/ซอง

 

ราคา 320 บาท

รายละเอียดสินค้า

(บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน) 

CAPITAL CLASSIC : กลิ่นบุหรี่เข้มๆ แบบร้อน มวนใหญ่ ไม่มีเม็ดบีบ สัญชาติเยอรมัน เข้มสะใจ

Facebook
Twitter