Gold Mount Premium Red (ซองแข็ง)

Gold Mount Premium (ซองแข็ง)

Gold Mount Premium : ใหม่ล่าสุดจาก gold mount ใบยาใหม่เน้นความนุ่มเป็นพิเศษความแรงปานกลาง

20 มวน/ซอง

 

ราคา 280 บาท

รายละเอียดสินค้า

 (บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน) 

 (TAR : 20 MG. – NICOTINE :1.5 MG.) 

Gold Mount Premium : ใหม่ล่าสุดจาก gold mount ใบยาใหม่เน้นความนุ่มเป็นพิเศษความแรงปานกลาง

Facebook
Twitter