Oris Pulse Mango Mint

Oris Pulse Mango Mint

Oris Pulse Mango Mint : บุหรี่มวนเล็กสลิม กลิ่นหอมมะม่วงและเย็นในมวนเดียว

20 มวน/ซอง

 

ราคา 440 บาท

รายละเอียดสินค้า

(บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน) 

(TAR : 20 MG. – NICOTINE :1.5 MG.) 

Oris Pulse Mango Mint : บุหรี่มวนเล็กสลิม กลิ่นหอมมะม่วงและเย็นในมวนเดียว

Facebook
Twitter