Oris Strowberry Slims

Oris Strowberry Slims

Oris Strowberry Slims : กลิ่นสตอเบอรี่ แบบร้อนมวลเล็ก ไม่มีเม็ดบีบ

20 มวน/ซอง

 

ราคา 310 บาท

รายละเอียดสินค้า

(บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน) 

(TAR : 20 MG. – NICOTINE :1.5 MG.) 

Oris Strowberry Slims : กลิ่นสตอเบอรี่ แบบร้อนมวลเล็ก ไม่มีเม็ดบีบ

Facebook
Twitter