Texas 5 Classic

Texas 5 Classic

Texas 5 Classic : กลิ่นบุหรี่เข้มๆ แบบร้อน มวลใหญ่ ไม่มีเม็ดบีบ

20 มวน/ซอง

 

ราคา 330 บาท

รายละเอียดสินค้า

(บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน) 

(TAR : 20 MG. – NICOTINE :1.5 MG.) 

Texas 5 Classic : กลิ่นบุหรี่เข้มๆ แบบร้อน มวลใหญ่ ไม่มีเม็ดบีบ

Facebook
Twitter