Vess Red (ซองแข็ง)

Vess Red (ซองแข็ง)

Vess Red : บุหรี่เกรดพรีเมี่ยมที่เน้นความนุ่มเป็นพิเศษ แต่ยังคงความกลมกล่มของบุหรี่แดงไว้ได้เป็นอย่างดี

20 มวน/ซอง

 

ราคา 260 บาท

รายละเอียดสินค้า

 (บรรจุ 20 มวน/ซอง – 10 ซอง/คอตตอน) 

 (TAR : 20 MG. – NICOTINE :1.5 MG.) 

Vess Red : บุหรี่เกรดพรีเมี่ยมที่เน้นความนุ่มเป็นพิเศษ แต่ยังคงความกลมกล่มของบุหรี่แดงไว้ได้เป็นอย่างดี

Facebook
Twitter