WALTON MENTHOL

WALTON MENTHOL

WALTON MENTHOL : บุหรี่สายเย็นไม่มีเม็ดบีบแต่โคตรเย็น..ความเย็นเทียบเท่าบุหรี่เม็ดบีบ ความแรงปานกลาง

10 มวน/ซอง

 

ราคา 230 บาท

รายละเอียดสินค้า

(บรรจุ 10 มวน/ซอง – 20 ซอง/คอตตอน) 

(บรรจุ 10 มวน/ซอง – 20 ซอง/คอตตอน) 

WALTON MENTHOL : บุหรี่สายเย็นไม่มีเม็ดบีบแต่โคตรเย็น..ความเย็นเทียบเท่าบุหรี่เม็ดบีบ ความแรงปานกลาง

Facebook
Twitter